ỦY QUYỀN NHÀ ĐẤT CÓ PHẢI ĐÓNG THUẾ HAY KHÔNG?

 1. Bản chất ủy quyền nhà đất và các loại ủy quyền nhà đất trên thực tế

Về quy định pháp luật, Điều 562 Bộ Luật Dân sự năm 2015 định nghĩa “Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. Trên thực tế, ủy quyền được hiểu là việc người hoặc tổ chức (bên ủy quyền) giao cho người hoặc tổ chức khác thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó. Bên ủy quyền phải là người có quyền để đối với việc giao cho người khác.

Đối với nhà, đất thì việc ủy quyền diễn ra thường xuyên trên thực tế. Ủy quyền đối với nhà đất thường có một số loại sau:

– Nếu theo tiêu chí hệ quả pháp lý, có ủy quyền để định đoạt quyền sở hữu và ủy quyền không định đoạt. Ủy quyền để định đoạt nhà, đất như: được mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, chuyển đổi, thế chấp, góp vốn. Bản thân văn bản ủy quyền không đương nhiên làm thay đổi quyền sở hữu đối với nhà đất ngay. Nhưng khi người được ủy quyền thực hiện hành vi được giao trong văn bản ủy quyền thì sẽ làm thay đổi, chuyển giao quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho một người khác. Ủy quyền không định đoạt quyền sở hữu nhà đất là chủ nhà đất chỉ giao cho người được ủy quyền được thực hiện các công việc như đo đạc, chỉnh lý giấy tờ, trích lục, xin cung cấp thông tin quy hoạch…những hành vi này cho dù người được ủy quyền có thực hiện thì cũng không làm thay đổi, chuyển giao quyền sở hữu đối với nhà đất.

– Nếu theo tiêu chí thù lao cho người nhận ủy quyền thì có ủy quyền có thù lao và ủy quyền không có thù lao. 

– Nếu theo mục đích thực sự của hai bên trên thực tế, có ủy quyền đơn thuần là thay mặt chủ của nhà đất và ủy quyền để nhằm mua bán, chuyển nhượng nhà, đất (che giấu mục đích mua bán, chuyển nhượng của hai bên).

 1. Thuế khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Theo quy định của các luật về thuế thì khi mua bán, chuyển nhượng nhà, đất, các bên phải đóng Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), lệ phí trước bạ và phí hồ sơ đăng ký đăng bộ sang tên. Trong đó Thuế thu nhập cá nhân đối với mua bán, chuyển nhượng nhà đất là nhiều nhất (hiện nay là 2% giá mua bán).

Theo quy định của Bộ luật dân sự thì ủy quyền không phải là một giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà, đất. Vì việc ủy quyền chỉ làm thay đổi chủ thể thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà, đất. Bản thân hợp đồng ủy quyền chưa làm phát sinh việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất. Do đó xét theo bản chất giao dịch thì hợp đồng ủy quyền không phải đóng các khoản thuế như hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất.

 1. Ủy quyền để mua bán nhà đất bị coi như mua bán và bị tính thuế thu nhập cá nhân

Tuy nhiên trên thực tế hiện nay để trốn tránh các khoản thuế, các bên khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất lại lập hợp đồng ủy quyền thay vì hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Thực tế này rơi nhiều nhất vào trường hợp các nhà đầu tư chỉ mua nhà đất để đầu tư kiếm lời. Sau khi bên mua tìm được khách hàng mua lại thì sử dụng hợp đồng ủy quyền để ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với khách hàng mới.

Trước tình trạng đó, từ năm 2011 Tổng Cục thuế đã có Công văn số 1133/TCT-TNCN ngày 05/4/2011 và Công văn 3373/TCT – TNCN ngày 20/9/2011 hướng dẫn tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền. Theo đó cơ quan Thuế các địa phương đã tiến hành thu thuế TNCN đối với ủy quyền để mua bán nhà đất

Hiện nay, tại Điểm d, Khoản 4, Điều 3, NĐ số: 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định thu nhập chịu thuế của cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức, trong đó có “bao gồm cả khoản thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật.”. Tại b.2, mục b, Khoản 3, Điều 1, Thông tư số: 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính cũng quy định: “Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản.”. Tại Điểm b1, Khoản 4, Điều 21, Thông tư Số: 92/2015/TT-BTC cũng quy định trường hợp ủy quyền bất động sản thì nộp hợp đồng ủy quyền bất động sản trong hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Như vậy đồng nghĩa với việc các cơ quan thuế hiện nay coi hợp đồng ủy quyền để mua bán nhà đất thì cũng như mua bán và do đó cũng tính thuế TNCN đối với hợp đồng ủy quyền này. Và khi người được ủy quyền lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cho người tiếp theo thì tiếp tục nộp thêm thuế TNCN đối với lần giao dịch này. Khi đó người đi kê khai thuế (để đăng bộ sang tên) sẽ phải kê khai và nộp thuế cho cả hai lần giao dịch: lần ủy quyền và lần mua bán (do lần ủy quyền chưa kê khai), trừ trường hợp được miễn thuế TNCN theo quy định đối với từng lần.

 1. Những trường hợp ủy quyền nhà đất không phải đóng thuế

Tuy quy định như trên, nhưng sẽ có những trường hợp ủy quyền nhà đất không phải là mua bán và không phải nộp thuế TNCN như mua bán:

(I) Ủy quyền về nhà đất không có mua bán: Như đã nêu ở trên, do người được ủy quyền không có quyền để mua bán, chuyển nhượng do đó giao dịch này không thể bị coi như mua bán.

(II) Ủy quyền thực sự: Trên thực tế vẫn có nhiều trường hợp người dân do vướng bận (như đi công tác, ra nước ngoài…) không thể tự thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất của mà phải ủy quyền cho người khác thực hiện (thường là người thân). Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhà đất nên lập hợp đồng ủy quyền cho người trong gia đình. Trong hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan thuế, cần nộp kèm các giấy tờ, chứng từ chứng minh việc đi công tác, quan hệ nhân thân của người ủy quyền và người được ủy quyền, chứng từ chuyển lại tiền bán nhà đất, chi trả thù lao ủy quyền. Khi đó cơ quan thuế sẽ xem xét và có thể coi đây không phải là giao dịch mua bán nhà đất để yêu cầu nộp thuế TNCN như mua bán nhà đất.

(III) Biện pháp khởi kiện: Trong trường hợp bạn không đồng ý với việc thu thuế TNCN của cơ quan thuế đối với ủy quyền, bạn có thể khởi kiện để đề nghị tòa án hủy bỏ quyết định thu thuế. Trên thực tế thời gian qua ở Tp.HCM đã có những trường hợp một số Chi Cục thuế bị người dân khởi kiện và cơ quan Thuế đã bị thua kiện vì thu thuế TNCN đối với ủy quyền của người dân. Ví dụ các trường hợp mà báo chí đã phản ánh:

Do đó nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan Thuế và không muốn phải nộp thuế TNCN đối với ủy quyền nhà đất, người dân có thể thuê luật sư khởi kiện cơ quan thuế ra tòa để hủy bỏ quyết định.

Nguồn: LUATKIENVIET.COM

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

BA XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ MÀ CHỦ NHÀ CẦN BIẾT

Năm vừa qua đã tạo ra một số biến động trong ngành bất động sản, dẫn đến những thay đổi trong cách hoạt động của cả các chủ nhà và nhà quản lý bất động sản. Và đây là những thay đổi tất yếu mà chủ nhà cần biết để bắt nhịp được với thị trường trong thế giới hậu đại dịch.

1. Nhu cầu của khách thuê thay đổi

Vị trí từng là yếu tố sống còn với một bất động sản. Mọi người sẽ bỏ qua những hạn chế của một căn hộ có diện tích nhỏ, miễn nó nằm gần các cửa hàng, quán bar, nhà hàng mà họ yêu thích. Và quan trọng nhất là, căn nhà đó phải ở gần nơi làm việc của họ.

Tuy nhiên, đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng người lao động – trong nhiều ngành – hoàn toàn có thể làm việc tại nhà. Do vậy, những người khách thuê, từ việc không có lựa chọn nào khác ngoài trả số tiền lớn để thuê những căn hộ ở trung tâm thành phố, giờ đây có thể sống các khu vực xa hơn, có diện tích lớn hơn và giá cả phải chăng hơn. Một cuộc khảo sát tại thời điểm tháng 4 năm 2020 thậm chí còn cho thấy gần một phần ba người Mỹ lúc đó đã cân nhắc việc chuyển đến một khu vực ít dân cư hơn.

Những điều này thể hiện trong xu hướng di cư từ các trung tâm thành phố sang các vùng ven đô hoặc các đô thị vệ tinh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hệ quả là, các ngôi nhà có giá thuê đắt đỏ tại trung tâm thành phố bị ảnh hưởng. Tỷ lệ trống tăng đáng kể với giá thuê sụt giảm. Trong khi đó, các thị trường vừa và nhỏ lại có sự bùng nổ mạnh mẽ với giá thuê và tỷ lệ lấp đầy đều tăng.

2. Tốc độ tiêu thụ các căn nhà nhanh kỷ lục

Xu hướng thứ hai dễ thấy là tốc độ bán nhà đang lập kỷ lục mới. Tại Mỹ, 42% số nhà được bán thành công trong vòng hai tuần niêm yết, tính từ ngày 14/01/2021 đến 14/02/2021. Điều này được thúc đẩy bởi một vài yếu tố, gồm sự thiếu hụt nguồn cung khi xây dựng bị tạm dừng và sự gia tăng nhu cầu khi nhiều người buộc phải chờ đợi nguồn hàng mới. Trong khi đó, lãi suất thế chấp chạm mức thấp nhất trong lịch sử là thời điểm tuyệt vời để xem xét việc mua một bất động sản. Cuối cùng, yếu tố có thể ảnh hưởng về lâu dài là ngày càng nhiều người thuộc thế hệ millennials đang tìm cách mua ngôi nhà đầu tiên trong đời họ.

Vì những yếu tố này, các chuyên gia kinh tế của Zillow đã dự đoán khoảng 7 triệu ngôi nhà đang có tại Mỹ sẽ được bán vào năm 2021, tăng gần 25% so với năm 2020 và là con số lớn nhất kể từ năm 2005.

3. Những thay đổi trong quy trình cho thuê nhà

Có lẽ yếu tố giảm thiểu tác động của đại dịch lớn nhất là công nghệ. Với các phần mềm như Zoom, các văn phòng đã hoạt động hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên. Internet đã cho phép người lao động làm việc và giao tiếp nhanh chóng, đồng thời đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự an toàn tại các tòa nhà cho thuê.

Dù ngành bất động sản trước đây rất chậm chạp khi áp dụng công nghệ mới, đại dịch gần giống như một đòn bẩy buộc các chủ nhà và người quản lý bất động sản phải tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật số cho các vấn đề trước mắt và trong tươi lai của mình.

Vấn đề đầu tiên và lớn nhất là khách thuê nợ tiền thuê nhà. Dễ thấy việc trả chậm tiền thuê diễn ra đồng thời với các đợt phong tỏa và các chương trình kích thích của chính phủ. Để giải quyết vấn đề này, việc áp dụng của công nghệ mới như phần mềm kế toán, công cụ thu tiền thuê trực tuyến và các giải pháp để quản lý các ứng dụng trực tuyến của người thuê nhà như trình ký chứng từ thanh toán điện tử tỏ ra vô cùng hiệu quả.

Một lưu ý cuối cùng ở khía cạnh này là do đại dịch, mọi người ít đi thăm quan nhà được trực tiếp như trước – do đó, họ ưa thích những căn nhà được cho thuê với nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như sơ đồ tầng chi tiết, các video clip và hình ảnh 3D.

Chủ nhà nên làm gì?

Lập kế hoạch cho tương lai đặc biệt khó khăn khi có quá nhiều điều không chắc chắn. Tuy vậy, các quy tắc cơ bản luôn có vai trò khó thay đổi bất kể bối cảnh thị trường. Vì thế, để chuẩn bị cho một tương lai bất định, bạn phải tăng cường gấp đôi các quy tắc cơ bản này.

Đầu tiên, tỷ lệ trống sẽ đảo ngược trong những tháng tới với việc nới lỏng các hạn chế về phong tỏa, việc triển khai vắc-xin và các chương trình giải cứu của chính phủ. Do đó, bây giờ là thời điểm tốt để thực sự tập trung vào việc giữ chân người thuê nhà. Hãy đưa ra các hợp đồng thuê với điều khoản hấp dẫn, hướng khách thuê tới việc thuê lâu dài; hay cung cấp thêm các tiện ích để họ cảm thấy thực sự thoải mái với không gian sống đang có.

Bên cạnh đó, hãy cải thiện hoặc sử dụng các quy trình và công cụ chuyên nghiệp để quản lý bất động sản một cách tối ưu. Các hệ thống đa dạng có sẵn sẽ giúp bạn giám sát rõ ràng nguồn thu và chi phí, tối đa hóa các khoản khấu trừ, đồng thời chứng minh dòng tiền và khả năng sinh lời cho mục đích tái cấp vốn. Đối với vận hành hàng ngày, đã đến lúc bạn cần khám phá và áp dụng một công cụ giao tiếp và thu tiền thuê từ khách hàng được quản lý thực sự bài bản và chuyên nghiệp để giảm bớt các thủ tục hành chính phức tạp và không cần thiết.

Lam Vy (Forbes)

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ VAY VỐN NGÂN HÀNG MỘT CÁCH DỄ DÀNG NHẤT

A. Bạn phải chứng minh thu nhập.

 1. Bảng lương

Đối với thu nhập từ lương, cách chứng minh thu nhập để vay ngân hàng là xuất trình bảng lương 3-6 tháng gần nhất (tùy theo từng ngân hàng), hoặc hợp đồng lao động (còn hiệu lực)… Đây là một trong những nguồn thu nhập rõ ràng, ổn định và dễ chứng minh nhất

2. Cổ phiếu, cổ tức

Nguồn thu nhập này, các ngân hàng chỉ chấp nhận một số cổ phiếu thuộc các công ty có tên tuổi, uy tín và phải có lợi nhuận trong 02 năm liên tiếp gần nhất tính từ thời điểm bạn đề nghị vay ngân hàng về trước đó.

Phần cổ tức sẽ trở thành thu nhập được ngân hàng chấp nhận khi khách hàng chứng minh được công ty sở hữu cổ phiếu là công ty uy tín trên thị trường và làm ăn có lãi trong 2 năm liên tiếp gần nhất.

B. Hồ sơ cần có:

Bảng báo cáo tài chính của công ty trong 2 năm gần nhất, trong đó có bản khai thuế và có kiểm toán độc lập.

Giấy tờ xác nhận hoặc biên bản chứng minh về việc góp vốn và tỷ lệ cổ tức được chi trả.

Sao kê tài khoản cá nhân do ngân hàng cung cấp để chứng minh số tiền đã chi trả.

Trường hợp: Vay ngân hàng từ cho thuê nhà, nhà trọ

Đối với loại thu nhập này,  khách hàng có nhu cầu vay cần phải nộp các giấy tờ để chứng minh tính ổn định của thu nhập và ngân hàng sẽ cử cán bộ ngân hàng xuống tận nơi để khảo sát trực tiếp để nắm bắt tình hình thực tế.

Các giấy tờ cần nộp bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do người có nhu cầu vay đứng tên (có thể là sổ đỏ hoặc sổ hồng); Sổ ghi chép thu tiền cho thuê nhà hàng tháng (hoặc hợp đồng cho thuê nhà giữa hai bên); Danh sách đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của tất cả người thuê trọ đã được đăng ký với cơ quan công an phường/xã trước đó.

Trường hợp: Nguồn thu nhập từ lợi nhuận của công ty

Nếu công ty của khách hàng làm ăn có lãi ổn định thì việc vay ngân hàng đối với nguồn thu nhập từ công ty riêng của khách hàng cũng là một trong những cách khá tốt.

Khách hàng cần nộp cho ngân hàng các giấy tờ gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty; Điều lệ của công ty; Biên lai nộp thuế của công ty trong kỳ gần nhất; Báo cáo tài chính của công ty; Sổ phụ của công ty tại ngân hàng – nơi mà công ty đã mở tài khoản trước đó để giao dịch.

Trường hợp: Thu nhập từ kinh doanh tự do

Đặc thù của việc kinh doanh tự do là ít khi có hóa đơn thu, chi, ghi chép để chứng minh được năng lực kinh doanh thực tế.

Khách hàng cần nộp một số giấy tờ, bao gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể đứng tên người vay ngân hàng; Biên lai nộp thuế gần nhất; Hóa đơn tiền điện, nước hoặc hóa đơn nhập hàng – bán hàng (nếu có); Sổ sách ghi chép hoạt động kinh doanh hàng ngày 3 tháng gần nhất; Hóa đơn V.A.T nhập hàng của các công ty cung cấp.

 Nguồn: Jen ĐàoChia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP ĐỂ TRÁNH MUA PHẢI “DỰ ÁN MA”

CD2 NGÀY 16.04

1.QUY HOẠCH 1/500

Trong lúc chờ đợi giấy phép xây dựng, nhất là khi dự án mới ra mắt, bạn có thể yêu cầu được xem quy hoạch 1/500 dự án. Đấy là bản vẽ mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật được vẽ theo tỉ lệ xích 1/500. Đây là loại giấy tờ bắt buộc phải có và được đóng dấu, phê duyệt bởi cơ quan chức năng, áp dụng cho các dự án có diện tích từ 5ha hoặc 2ha với chung cư.

Với quy hoạch 1/500, khách hàng đủ tin tưởng về sự minh bạch của pháp lý khi bản vẽ được đóng dấu bởi cơ quan chức năng. Đồng thời bạn có thể kiểm tra vị trí các lô đất, giao thông, cây xanh và các tiện ích để đánh giá tiềm năng của từng lô đất hay căn hộ.

2. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Hẳn đây là loại giấy phép phổ thông nhất mà bất kỳ nhà đầu tư mầm non mới vào nghề đều đã từng nghe tới. Đây là giấy phép căn bản của bất kỳ một dự án nào, từ chung cư đến dự án khu đô thị có đất nền hay biệt thự, nhà phố sang trọng. Có một số trường hợp đặc biệt không cần giấy phép xây dựng như công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp. Nhưng với các dự án kinh doanh thông thường, giấy phép xây dựng là bắt buộc.

Giấy phép xây dựng đảm bảo chủ đầu tư đủ cơ sở pháp lý để xây dựng và kinh doanh dự án bất động sản. Theo trình tự, sau khi được phê duyệt quy hoạch 1/500, chủ đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục để xin giấy phép xây dựng.

3. GIẤY PHÉP KINH DOANH DỰ ÁN CỦA SÀN GIAO DỊCH, ĐẠI LÝ

Có hai cách phân phối dự án: chủ dự án bán các sản phẩm của chính mình phát triển và cách còn lại, ủy quyền cho các đại lý bán hàng. Thông thường, một dự án được phân phối theo cả hai cách trên, để phủ sóng các kênh bán hàng tối đa.

Nếu bạn giao dịch với các đại lý, đừng quên yêu cầu kiểm tra giấy phép, văn bản chấp thuận từ chủ đầu tư để chứng minh rằng đại lý này được phép bán căn hộ, dự án đó. Trên thực tế, đã có không ít đại lý dẫn khách đi xem một dự án rất uy tín, hấp dẫn rồi bán hàng nhưng đại lý đó hoàn toàn không có quyền phân phối sản phẩm này. Cái kết là, bạn mua phải một sản phẩm mà người bán không có quyền bán cho bạn. Và sau đó, đại lý này thường sẽ bay hơi, không thể tìm thấy để bắt đền.

4. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sổ hồng và sổ đỏ là cách gọi tự quy ước, không xuất hiện trong văn bản pháp luật chính thống. Trong đó, sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Nói một cách dễ hiểu, sổ đỏ chỉ bao gồm mảnh đất, còn sổ hồng bao gồm mảnh đất và ngôi nhà được xây trên mảnh đất đó. Cách nói này được sử dụng rộng rãi bởi trước 10/12/2009, hai loại sổ chứng nhận hai loại quyền sử dụng, sở hữu có màu tương ứng như trên.

Từ 10/12/2009, quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đều được quy về một loại sổ duy nhất, có tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, màu hồng cánh sen.

Tuy nhiên, hai loại sổ hồng và sổ đỏ được lập ra trước mốc thời gian 10/12/2009 vẫn có hiệu lực pháp lý mà không cần đổi sang mẫu mới.

Nếu mua nhà ở nguyên căn chính chủ, bạn nhớ yêu cầu được kiểm tra sổ hồng. Còn với dự án, hãy kiểm tra xem thời gian giao sổ của chủ đầu tư kể từ khởi công thường mất bao lâu. Thông thường, sổ đỏ hoặc sổ hồng chưa có ngay khi mở bán dự án, mà chủ đầu tư phải trải qua rất nhiều thủ tục để có thể ra sổ giao khách.

Dự án giao sổ trong 1 năm được tính là nhanh, trong khi không ít dự án mãi không xin được sổ đỏ, sổ hồng, nợ khách hàng hằng 2 – 3 năm trời. Đến lúc đó,  không ít nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa vì đã ra tiền mua đất nhưng lại không có sổ, khó sang tên bán lại hơn vì bằng chứng pháp lý không đủ sức thuyết phục.

Một dự án cần có pháp lý minh bạch thì mới có giá trị đầu tư, dễ dàng bán lại hưởng chênh lệch hoặc với nhà mua để ở, bạn mới sớm được dọn vào “ngôi nhà mơ ước” của mình. Đầu tư bất động sản là chuyện dài hơi. Từ lúc một dự án giới thiệu đến lúc giao đất, giao nhà và vận hành có thể lên tới 3, thậm chí 5 năm, tùy thuộc tốc độ xây dựng và các vấn đề liên quan. Mua dự án càng sớm, bạn càng được hưởng giá ưu đãi. Bởi vậy, không ít người lựa chọn mua căn hộ chung cư, đất nền từ khi dự án mới ra mắt và vẫn chưa xây dựng.

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

KIẾN NGHỊ HƠN 27.000 TỶ ĐỒNG LÀM ĐƯỜNG KẾT NỐI CẢNG BIỂN

6 dự án giao thông kết nối cảng biển ở TP HCM được đề xuất ưu tiên đầu tư để giảm ùn tắc, đồng bộ với việc thu phí hạ tầng xung quanh các cảng từ đầu tháng 7.

Kiến nghị vừa được Sở Giao thông Vận tải gửi UBND thành phố, nhằm xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trình Chính phủ và Quốc hội thông qua trước khi giao kế hoạch vốn chính thức.

CD5 NGÀY 14.04 1

Trong 6 dự án, nút giao Mỹ Thuỷ (TP Thủ Đức), tổng vốn hơn 3.600 tỷ đồng hiện được triển khai. Dự án đang thực hiện giai đoạn hai với các công trình như cầu Mỹ Thuỷ 3, Kỳ Hà 4, cầu vượt cho xe rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ cùng các nhánh rẽ, hầm chui… Tuy nhiên việc triển khai đang bị vướng do bồi thường giải phóng mặt bằng tách thành dự án riêng, làm tổng mức đầu tư tăng và phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư.

Trước đó giai đoạn một dự án nút giao Mỹ Thuỷ tổng vốn 838 tỷ đồng đã đưa vào khai thác nhiều công trình như hầm chui, cầu vượt… Các công trình tiếp theo khi đầu tư hoàn thành kỳ vọng giảm ùn tắc, tai nạn, tăng khả năng chuyển chở hàng hoá các đường Đồng Văn Cống, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định ra vào cảng Cát Lái – cảng đứng đầu cả nước về sản lượng hàng hóa.

Hai đoạn 1 và 2, dài 6km thuộc tuyến Vành đai 2 đi qua địa bàn TP Thủ Đức cũng được Sở Giao thông Vận tải đề nghị ưu tiên bố trí vốn thực hiện. Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội, dài 3,5 km (gồm cả xây dựng nút giao Bình Thái), tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng. Đoạn 2 từ nút giao Bình Thái trên Xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng, dài 2,5 km (gồm cả xây dựng nút giao Phạm Văn Đồng – Vành đai 2), tổng vốn 5.569 tỷ đồng.

Hai đoạn này có vai trò quan trọng giúp phân luồng, giảm áp lực giao thông trên các tuyến xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1… cũng như tăng kết nối các cảng tại TP Thủ Đức như Phú Hữu, Trường Thọ, Cát Lái…

CD5 NGÀY 14.04 2

Ngoài các dự án nói trên, Sở Giao thông Vận tải cũng kiến nghị ưu tiên vốn đầu tư 3 tuyến: xây dựng hoàn chỉnh trục đường Bắc – Nam, dài 6,7 km từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Bà Chiêm (quận 7, huyện Nhà Bè), tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng; hoàn thiện hai đoạn Vành đai phía Đông tại TP Thủ Đức, gồm: từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy (dài 2,9 km, vốn hơn 1.200 tỷ đồng) và từ nút giao Mỹ Thủy đến nút giao Nguyễn Duy Trinh – Vành đai 2 (dài 2,2km, vốn hơn 1.000 tỷ đồng). Đây đều là các dự án quan trọng, tăng kết nối khu vực cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Cát Lái.

Các bến cảng chính tại TP HCM nằm dọc theo sông từ phía Đông xuống Nam, trải dài qua TP Thủ Đức cùng các quận huyện như 4, 7, Nhà Bè và kết nối nhiều trục đường chính với chiều dài hơn 80 km. Lượng hàng hóa qua cảng biển tại thành phố hiện vượt dự báo của năm 2025. Trong khi việc vận chuyển chủ yếu bằng đường bộ khiến quá tải ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7); Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức)…

Cuối năm 2020, đề án thu phí hạ tầng cảng biển ở TP HCM được thông qua, triển khai từ đầu tháng 7 năm nay, kỳ vọng thu hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm . Kinh phí này sau đó đầu tư, nâng cấp hạ tầng xung quanh cảng biển. Theo Sở Giao thông Vận tải, để tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong việc triển khai thu phí, các tuyến đường gần cảng cần được ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Trường hợp khó cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Giao thông Vận tải để xuất ngưng hoặc giãn tiến độ đầu tư các dự án chưa thực sự cấp bách để tập trung nguồn lực cho 6 dự án nêu trên.

Nguồn: Gia Minh – Vnexpress

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

TƯỞNG TƯỢNG XEM MỌI VIỆC SẼ NHƯ THẾ NÀO NẾU NHƯ MUA NHÀ MÀ KHÔNG CÓ SỔ

1. Dễ xảy ra tranh chấp

Khi người mua không có sổ đỏ hay bất cứ tài liệu, thông tin về mảnh đất, ngôi nhà thì sở hữu rất dễ xảy ra tranh chấp giữa những người hàng xóm sống liền kề, chủ nhà cũ. Do bạn không biết chính xác thửa đất đó có diện tích thực tế bao nhiêu? Tranh chấp ở đây là như thế nào…

Nếu xảy ra tranh chấp thật, thì hợp đồng chuyển nhượng nhà đất sẽ bị vô hiệu. Do nó chỉ viết tay, không có tính pháp lý vì không được pháp luật công nhận, chứng thực.

2. Khó xác minh chính xác nguồn gốc

Sổ đỏ còn là căn cứ quan trọng để người mua kiểm tra các thông tin liên quan đến mảnh đất định mua. Như là : Loại đất, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng… Ví dụ muốn mua đất để xây nhà ở thì phải chọn đúng đất thổ cư; đất có đang vướng quy hoạch, lộ giới hay không cũng đều được thể hiện trên sổ đỏ để người mua nắm được.

Chưa có sổ đỏ đồng nghĩa với việc bất động sản này không được xác minh nguồn gốc rõ ràng. Không loại trừ khả năng bên bán cố tình ém thông tin. Khiến người mua phải bất động sản có nguồn gốc bất hợp pháp, thậm chí đã có quyết định thu hồi.

3. Không được thế chấp để vay tiền

Khi mảnh đất không có sổ đỏ, ngân hàng sẽ không chấp nhận cho thế chấp để vay tiền. Vì rủi ro mất trắng khoản cho vay là rất lớn. Như vậy, rõ ràng việc sở hữu đất bất động sản dạng này không hề có sự linh hoạt, giảm đi tính hiệu quả trong sử dụng.

4. Khó bán lại

Nhà đất không có sổ đỏ, tức tính an toàn không cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, nếu muốn bán lại thì cũng rất khó. Vì không phải ai cũng mang tâm lý e dè, sợ rủi ro mà bất động sản chưa được cấp sổ mang lại. Thậm chí khi tìm được một khách hàng chấp nhận mua thì những rắc rối chưa chắc đã khép lại.

Chưa kể, nhà đất không đầy đủ giấy tờ pháp lý thường sẽ bị người mua ép giá. Người dân có thể phải chấp nhận bán tháo, bán lỗ.

5. Bị thu hồi không được bồi thường

Nếu mảnh đất thuộc diện thu hồi để phục vụ việc thi công các dự án công cộng thì bạn sẽ không được bồi thường một khoản nào giống như đất quy hoạch, có sổ đỏ đầy đủ.

6. Khó được cấp phép xây dựng

Đất không có sổ đỏ sẽ rất khó để xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở trên đó.

Trường hợp ngoại lệ, đất không có sổ đỏ mà muốn được cấp phép xây dựng nhà ở thì người dân phải có 1 trong 12 loại giấy theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP. Ví dụ như: Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 1/7/2004 nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai; các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận…

7. Hạn chế quyền sử dụng đất

Người mua bị hạn chế các quyền của người sử dụng nhà đất. Khi mua nhà đất chưa có sổ đỏ, người mua nhà đất khó có thể thực hiện được các quyền với bất động sản. Như quyền chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho người khác hay thế chấp quyền sử dụng đất,… theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Điều kiện quan trọng nhất để thực hiện các quyền trên là phải có sổ đỏ hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

8. Vậy phải làm gì khi mua đất chưa có sổ đỏ?

Nếu đã lỡ mua phải nhà đất chưa có sổ đỏ, thì tốt nhất nên làm hợp đồng đặt cọc.

Trong hợp đồng phải ghi rõ các điều khoản về cam kết của người bán, bồi thường khi không thực hiện cam kết. Nên làm thêm giấy ủy quyền quản lý, sử dụng, định đoạt. Để khi thửa đất có đủ điều kiện cấp sổ bạn có thể tự mình đứng ra chủ động thực hiện thủ tục.

Ngoài ra, người mua cần tìm hiểu thông tin nguồn gốc mảnh đất. Xem có phải đất thổ cư hợp pháp hay không, có thuộc diện đất lấn chiếm không? Đất có nằm trong quy hoạch hay không? Khi xây dựng nhà có bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ không? Hiện tại, nhà đất có bị tranh chấp với các chủ thể khác không?

Đồng thời, có thể xác minh những thông tin này qua cán bộ phụ trách xây dựng; địa chính của UBND xã, phường nơi có đất.

Cuối cùng, người mua cần kiểm tra giấy tờ tùy thân của bên bán. Nếu bên bán đã có vợ hoặc chồng thì hợp đồng mua bán phải có sự tham gia của cả hai vợ chồng. Yêu cầu người bán giao bản chính các giấy tờ về nguồn gốc nhà đất (nếu có).

Giấy tờ chuyển nhượng nên có hai người hàng xóm làm chứng. Có thể yêu cầu bên bán điểm chỉ bằng ngón trỏ phải vào hợp đồng. Việc thanh toán thực hiện tại ngân hàng hoặc yêu cầu bên bán viết giấy biên nhận tiền.

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

Sốt đất nền có sổ đỏ dưới 2 tỷ đồng tại các khu vực vệ tinh TP.HCM

Hiện tại, làn sóng dịch chuyển đầu tư đất nền về các khu vực vệ tinh TP.HCM ngày càng mạnh mẽ, nhất là các dự án có pháp lý chuẩn chỉnh, cơ sở hạ tầng hoàn thiện được các nhà đầu tư “săn đón” hàng đầu.

Nguồn cung TP.HCM khan hiếm, xuất hiện xu hướng “nước chảy về vùng trũng”

Báo cáo mới nhất của đơn vị nghiên cứu bất động sản cho biết, năm 2020, toàn khu vực TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận khoảng 84 dự án mới mở bán với khoảng 13.179 nền. Lượng tiêu thụ đạt khoảng 8.519 nền, chiếm xấp xỉ 65% tổng nguồn cung dự án mở bán mới trong năm.

Riêng tại thị trường TP.HCM, cả năm 2020 chỉ có 7 dự án mới mở bán (bao gồm 4 dự án mới và 3 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường 564 nền, bằng 33% so với năm 2019. Điều này cho thấy, nguồn cung tại thị trường TP.HCM đang khan hiếm, bắt đầu xuất hiện xu hướng “nước chảy về vùng trũng”, khu vực vệ tinh thành phố tiếp tục giữ vị thế chủ lực về nguồn cung.

Các khu vực quanh thành phố ngày càng có lượt quan tâm tăng mạnh, tính đến hết tháng 3/2021, Đồng Nai tăng 18%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 43%, đặc biệt, Long An tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là các khu vực càng gần đường quốc lộ, cao tốc càng được săn đón nhiều.

Với đà này, trong thời gian tới, các địa phương có quy hoạch phát triển khu dân cư, khu đô thị mới, có đất nền pháp lý sạch trở thành kênh thu hút đầu tư, có giao dịch tốt và tăng giá cao.

Đất nền có sổ đỏ dưới 2 tỷ tại khu vực vệ tinh hút đầu tư

Một chuyên gia bất động sản cho biết, các nhà đầu tư có tài chính hạn chế thì có khuynh hướng đầu tư vào tài sản có thể để dài hơi, đặc biệt phân khúc đất nền có sổ đỏ dưới 2 tỷ tại vùng vệ tinh được ưu tiên hàng đầu.

“Nếu nhà đầu tư có trong tay tầm 1,5 – 2 tỷ đồng thì khó mua được căn hộ, mua nhà phố ở quận ven TP.HCM thì rất nhỏ, lợi nhuận không nhiều, nên thường các nhà đầu tư này sẽ lựa chọn mua đất nền ở các vùng lân cận, nhất là thị trường mới nổi như Long An. Các nền đất có diện tích 100m2 – 150m2 có giá tầm 1,4 – 2 tỷ đồng/nền, sau đó kỳ vọng sau một năm giá trị miếng đất sẽ tăng lên 20-25% là hoàn toàn có thể đạt được”, vị chuyên gia này đưa ra ví dụ.

Tiêu biểu có thể kể đến dự án Garden Riverside của chủ đầu tư IDTT vừa ra mắt thị trường tháng 3/2021, chỉ cách trung tâm TP. HCM 30km. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường có pháp lý rõ ràng gồm phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, hoàn thiện tiền sử dụng đất và sổ riêng từng nền, cùng mức giá khá mềm, chỉ khoảng 1,4 tỷ/nền 100m2. Hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân.

Bên cạnh pháp lý chuẩn chỉnh, giá mềm, Garden Riverside còn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ngay trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa, vừa sở hữu lợi thế về cửa ngõ kết nối, tiềm năng phát triển hạ tầng, vừa đón đầu làn sóng đầu tư công nghiệp trong khu vực.

Trong tương lai, Thủ Thừa sẽ là điểm sáng vì hiện nay các KCN Long An tập trung ở các khu vực giáp ranh TPHCM. Trên địa bàn Thủ Thừa hiện nay đang sở hữu rất nhiều khu công nghiệp như KCN Tân Thành (768ha), KCN Hòa Bình (118ha), KCN Việt Phát (1.800ha), KCN Thủ Thừa (188ha)…

Được biết, tới đây, để phát triển Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tính toán chú trọng đầu tư hạ tầng và đầu tư về đất đai, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, mở rộng kết nối giao thông: mở rộng QL N2, đường 818, kết nối với QL 13. Đặc biệt, tới đây sẽ phát triển thêm 1 hướng tuyến mới, kết nối đường vành đai TP Tân An về Thủ Thừa. Đây được coi là điểm kết nối sáng trong thời gian tiếp theo.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tới đây phân khúc đất nền sẽ chuyển mình và phân hóa mạnh mẽ, Garden Riverside nói riêng và Thủ Thừa nói chung với những lợi thế của mình sẽ mở ra cơ hội lớn, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong bối cảnh giá bất động sản tại đây đang còn rẻ hơn nhiều so với các vùng lân cận khác như Bình Dương, Đồng Nai.

Nguồn: Cafe Land

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

Bất ngờ khi lỡ dính bẫy lừa mua bán nhà, đất bạn cần phải làm gì?

 1. Ngăn chặn mọi giao dịch liên quan đến nhà đất đó

Ngay sau khi phát hiện ra mình đã thành nạn nhân sập bẫy lừa mua bán bất động sản, hãy lập tức soạn một tờ đơn ngăn chặn hoạt động mua bán nhà/đất đó gửi đến các cơ quan sau: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi có đất, các văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố nơi có đất, văn phòng đăng ký đất đai Quận/huyện nơi có đất, UBND phường nơi có đất.

Mục đích của việc làm đơn là thông báo đến các cơ quan chức năng về tình trạng tranh chấp liên quan đến việc mua bán nhà/đất đó. Đơn được gửi sớm sẽ tránh cho mọi việc trở nên phức tạp và rối rắm hơn, bởi rất có thể kẻ lừa đảo sẽ tìm cách tẩu tán tài sản hoặc thực hiện thêm các giao dịch lừa đảo với những nạn nhân khác giống bạn.

Kèm theo đơn, hãy cung cấp các bằng chứng cụ thể mà bạn có được về việc tranh chấp hoặc hành vi lừa đảo của đối tượng, ví dụ như một bản thỏa thuận riêng giữa 2 bên, các giấy tờ ký kết giữa hai bên…

Khi nhà, đất có tranh chấp, về nguyên tắc chung, cơ quan chức năng sẽ tạm ngừng các giao dịch như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp… với nhà, đất đó. Như vậy mục đích của người lừa bán nhà đất sẽ không thể đạt được.

 1. Đàm phán “tình cảm” hoặc đe dọa đưa vụ việc ra pháp luật

Thực ra, việc bị lừa không hẳn là lỗi của một bên, việc nhẹ dạ, cả tin, thiếu kiến thức về luật pháp chính là cơ hội để kẻ lừa đảo tận dụng. Nếu chẳng may là nạn nhân của lừa đảo mua bán nhà đất, hãy tìm cách thông báo cho đối tượng rằng bạn đã phát hiện ra hành vi và sẽ có biện pháp nhờ tới pháp luật can thiệp. Tuy nhiên, bạn vẫn sẵn sàng đàm phán, giải quyết trong êm thấm để tránh rắc rối thêm cho hai bên. Khi hai bên đã đạt được thỏa thuận, bạn có thể lấy lại nhà, đất bằng việc soạn thảo và công chứng một số văn bản như Hợp đồng chuyển nhượng (chuyển lại nhà đất cho bạn), Văn bản thỏa thuận, Hợp đồng ủy quyền… tùy vào thực tế vụ việc.

Việc tìm cách giải quyết thuận lợi cho cả 2 bên còn phụ thuộc vào sự việc thực tế, thái độ thiện chí, khéo léo và hiểu biết của mỗi bên trong vụ việc.

Có một thực tế là nhiều khi người lừa và người bị lừa lại chính là những người thân, họ hàng trong gia đình. Có thể ban đầu họ không có ý định lừa, nhưng do lòng tham hoặc áp lực từ một số hoàn cảnh như nợ nần, làm ăn thất bại không trả được nợ nên mới dẫn đến hành vi lừa đảo. Vì thế, khi sự việc xảy ra rồi, dù bạn rất bức xúc và tức giận, muốn đưa ngay ra pháp luật nhưng hãy nhớ nếu đàm phán, thương lượng thành công thì vụ việc sẽ được giải quyết nhanh gọn và thuận lợi hơn.

Vậy nên bạn hãy bình tĩnh để “đàm phán” thật khéo léo và có những đe dọa cần thiết về tiến trình xử lý vụ việc trước pháp luật. Với những người lừa đảo “không chuyên” hoặc kẻ lừa đảo non gan, bạn có thể sẽ giải quyết được mọi việc trong êm đẹp mà không cần nhờ sự trợ giúp khá tốn công sức và thời gian từ pháp luật.

 1. Khởi kiện, tố cáo đối tượng lừa đảo

Đây là con đường cuối cùng nếu không thể đàm phán hoặc đối tượng lừa đảo mua bán nhà đất đã bỏ trốn. Bạn cần làm đơn tố cáo ra các cơ quan chức năng nhằm yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên hoặc các hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán liên quan.

Nếu xác minh có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố, điều tra vụ việc và có biện pháp đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Nguồn: Đào Nguyễn.

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

Kinh nghiệm xây nhà trọ 0 đồng của một NĐT kì cựu tại Tp.HCM: “Lấy tiền thuê trả lãi ngân hàng, cứ 3 năm lấy lại một phòng…”

BĐS cho thuê vốn là sân chơi của không ít NĐT, theo cách họ chia sẻ thì đây là phân khúc lãi vốn không bằng đầu tư các phân khúc khác nhưng lại cực kì bền vững, tự sinh ra dòng tiền để “nuôi nó”.

Xây nhà trọ 0 đồng, cứ 3 năm lấy lại một phòng…

Từng là một NĐT kì cựu có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư nhà trọ cho thuê, tư vấn cho thuê, anh Lê Quốc Kiên (Tp.HCM) đã chia sẻ cách làm của một NĐT xây nhà trọ cho thuê với vốn 0 đồng, hoặc có khoảng 25% số vốn tự có. Hiện NĐT này đang có nhiều BĐS cho thuê tại trung tâm và khu ven Tp.HCM, đầu tư dạng phòng trọ cao cấp có mức giá cho thuê khoảng 3-6 triệu đồng/căn (tuỳ căn, vị trí).

Chia sẻ về chính câu chuyện đầu tư cho thuê của mình, anh Lê Quốc Kiên cho rằng, mô hình này hiện vẫn có thể áp dụng đối với những NĐT muốn kinh doanh phòng trọ cho thuê với số vốn ban đầu ít ỏi.

Năm 2004, gia đình anh Kiên có căn nhà cấp 4 tại Q.10, Tp.HCM. Gia đình quyết định lên lầu để xây nhà trọ cho thuê (tầng trệt để ở). Anh Kiên cho biết, lúc đó tiền xây nhà khoảng 400 triệu đồng, (vốn tự có 100 triệu), đi vay hết 300 triệu. Theo tính toán, 1 phòng trọ cho thuê thời điểm đó là 800 ngàn đồng, với 6 phòng trọ thì thu hàng tháng được 4,8 triệu đồng; một năm thu về khoảng gần 60 triệu.

Trừ khoản lãi vay ngân hàng thì hàng năm gia đình anh tích lũy được 25 triệu đồng. Sau 9 năm (khoảng năm 2013) gia đình anh Kiên thu lại căn nhà sau khi trả hết nợ ngân hàng. Theo NĐT này, hiện tôi luôn động viên các chủ nhà có nhà cấp 4, nhà nát làm theo cách này. Tính ra bỏ ra vốn khoảng 25%, thậm chí 0 đồng, vay ngân hàng để xây nhà khang trang và cho thuê, công thức lấy tiền thuê trả nợ ngân hàng, cứ 3 năm lấy lại một phòng.

“NĐT khi đã có đất, đi vay 100% để xây nhà trọ cho thuê thì tại sao không làm. Đặc biệt, với những căn nhà cấp 4, nhà nát làm theo cách này sau một thời gian sẽ lấy lại được căn nhà khang trang. Dùng dòng tiền cho thuê để trả cho chi phí vay xây nhà”, anh Kiên chia sẻ.

Từ căn nhà đầu tiên ở Q.10 làm theo công thức vay xây nhà cho thuê, vào cuối năm 2013, anh Lê Quốc Kiên tiếp tục với con đường kinh doanh nhà trọ. Tính cả khoản vay mua đất xây nhà trọ năm 2013 của anh là 1,3 tỉ đồng, nâng thêm 2 tầng năm 2014 với giá xây 800 triệu đồng, và khởi nghiệp thất bại mất 400 triệu, anh Kiên nợ tổng cộng 2,5 tỉ đồng. Rất may, trong số này có 800 triệu vay người nhà không phải trả lãi, còn lại khoản 1,7 tỉ anh Kiên phải góp 31,5 triệu/tháng (cả gốc + lãi) trong 6 năm.

“Từ đây, tôi phải xin việc làm thuê lại vì thu nhập từ nhà trọ chỉ đủ trả tiền hàng tháng cho ngân hàng, vợ chồng con cái tôi không còn đồng nào để sinh hoạt. Cũng may cả tôi và vợ đều được 2 công ty cũ gọi về làm lại khi họ biết chúng tôi có ý định đi làm lại. Nhờ đó, chúng tôi có lại nguồn thu nhập 35 triệu/tháng để sinh hoạt hằng tháng và phụ thêm vào tiền trả nợ”, NĐT này kể lại.

Anh Kiên chia sẻ, trong 1 lần họp lớp cấp 2, nghe đứa bạn kể nhà nó có 1 miếng đất 10mx20m ở Phước Kiểng, Nhà Bè để không 5 năm nay, vì đã từng xây phòng cho thuê tại Tân Phú, nên anh đã nảy ra ngay ý định “thuê lại giá bèo” xây phòng cho thuê vì trước sau đất cũng bỏ không. Nhưng vướng mắc lớn nhất ở đây là: ở Tân Phú xây trên đất của mình, còn ở đây lại là “đất thuê”.

Do đó, khi bắt tay vào tính toán, ngoài cách quản lý nhà trọ và chi phí làm nhà đã nắm sơ bộ, hàng loạt vấn đề mới mẻ phát sinh ra cần phải tìm tòi cách giải quyết, chẳng hạn như: làm sao đảm bảo nguồn doanh thu đó ổn định trong nhiều năm? Nếu những nhà xung quanh cũng bắt chước xây phòng cho thuê thì làm sao mình giữ được khách? Họ xây nhà trên đất họ, mình xây nhà trên đất thuê thì rõ ràng mình bất lợi về chi phí và giá cả cho thuê, vậy mình có lợi thế gì hơn họ không?.

Hay, đầu tư xây mô hình như thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu khách trọ ở trên, vừa kiểm soát được suất đầu tư hợp lý. Ngoài ra, giá thuê bao nhiêu là hợp lý cho cả 2 vì ngoài thu nhập cho thuê đất hàng tháng, họ sẽ có cả một căn nhà sau khi hết thời gian thuê? Phải thuê bao nhiêu năm mới đủ thu hồi vốn và có lãi?….

Tính toán bài toán cho thuê thế nào cho hiệu quả?

Theo anh Kiên, nhiều NĐT nhà trọ trên đất của mình vẫn không hiệu quả do bị sai lầm “vừa thừa vừa thiếu”. Cái khách trọ không có nhu cầu thì lại trang bị, cái khách trọ cần sử dụng lại không có. Ví dụ, phòng cho thuê đầu tư cho cửa phòng bằng gỗ 3,5 triệu đồng một bộ, trong khi cửa sắt chỉ 1,5 triệu, nhưng lại bỏ bớt lavabo trong toilet, chỉ làm sàn nước ngồi bệt mà không có bồn rửa chén ở khu bếp.

Đánh giá về đối tượng khách hàng, anh Kiên cho hay, bản thân chọn cho mình phân khúc nhân viên văn phòng mới ra trường và các cặp vợ chồng mới cưới. Lý do, bản thân muốn cạnh tranh trong phân khúc phòng 2,8 – 3,6 triệu đồng/tháng và trong phân khúc này, sẽ có những lợi thế cạnh tranh “khó bị bắt chước” so với đối thủ. Đối tượng này ở tập trung nhiều nhất ở Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh (giáp Quận 1), và cũng khả thi ở khu vực đất ở Phước Kiểng Nhà Bè (dành cho những người làm ở Quận 4 và Quận 7.

Sau khi tính toán, anh Kiên ra được các con số khả thi: chi phí đầu tư 2,7 tỷ đồng, nếu đảm bảo phòng luôn đầy 90% thì lợi nhuận sẽ là 45 triệu đồng một tháng (20% một năm), trong 7 năm sẽ thu hồi vốn (bao gồm cả lãi vay ngân hàng thời điểm này là 8,25%, nhưng dự toán 12% để trừ hao, và chi phí tái tái đầu tư sửa chữa). Do đó, anh Kiên đưa ra một con số an toàn là thuê 15 năm để mình còn 8 năm lợi nhuận.

Theo anh Kiên, những căn nhà nát, nhà cấp 4 hoàn toàn có thể áp dụng mô hình vay tiền ngân hàng để xây nhà, lấy dòng tiền để trả lãi ngân hàng hàng tháng, lấy lại căn nhà sau một thời gian

Theo tính toán của NĐT này, nếu bỏ qua tiền đất, chỉ nói về tiền xây dựng. Một căn nhà cho thuê tỉ suất lợi nhuận có thể đạt khoảng 18%/năm. Tính chi phí lãi vay ngân hàng một năm khoảng 11%, nếu làm hiệu quả 18% thì NĐT lời 7%. 7% này chính là tiền xây nhà của mình.

Như vậy, với 7% thì khoảng 12 năm NĐT thu hồi được vốn. Trong cho thuê, thời gian hoàn vốn tùy vào hiệu quả của tỉ suất sinh lợi. Nếu ai làm giỏi thì khoảng 10 năm hồi vốn, còn nếu làm dở thì tầm 17-18 năm. Có những NĐT chỉ làm được tỉ suất lợi nhuận trên tài sản thuê khoảng 11-12% thì thời gian để thu hồi vốn sẽ lâu hơn. Chẳng hạn, có NĐT đã có tiền để xây nhà trọ không đi vay. Thì lúc này, NĐT sẽ trừ chi phí 7% cơ hội, tích lũy 5%. Như vậy, làm 20 năm NĐT này mới thu hồi được tiền xây. Sự khác biệt về thời gian thu hồi vốn nằm ở tỉ lệ phần trăm (sau khi trừ lãi vay) phải cao.

Với mô hình xây nhà trọ khang trang cho thuê, dùng tiền vay để xây, lấy dòng tiền thuê hàng tháng để trả lãi ngân hàng, theo anh Kiên, NĐT nên khai thác cho thuê ở phân khúc giá 3-5 triệu đồng/căn/tháng. Phân khúc này cho thuê dễ, ít bị ảnh hưởng bởi thị trường, nhất là đợt dịch Covid-19 vừa qua, lượng khách thuê ngưỡng giá này không thay đổi. Nếu là dạng ở chung, lấy lại căn nhà khang trang sau thời gian cho thuê thì NĐT có thể giảm lợi nhuận, lựa người đàng hoàng để cho thuê.

Theo NĐT này, đợt dịch vừa qua nhiều NĐT “chết” là bởi đi thuê lại phòng trọ với giá 3-4 triệu, sau khi làm nội thất và cho thuê lên 6-7 triệu đồng/căn/tháng thì khả năng cầm cự khách thuê rất khó. Tức là đi thuê lại dãy trọ của người khác rồi cho thuê thì không ăn thua.

Bên cạnh đó, làm nhà trọ cho thuê thì phải “né” chung cư ra. Chẳng hạn, cùng khu vực chung cư cho thuê giá 5 triệu đồng/căn thì nhà trọ của mình chỉ nên cho thuê bằng 70% giá chung cư (Quy tắc trong đầu tư cho thuê phòng trọ là 70% chung cư). Bởi lẽ, giữa phân khúc nhà trọ và chung cư cho thuê bao giờ chung cư ở cũng được nhiều người lựa chọn hơn do ở sướng hơn.

Ngoài ra, ở phân khúc cho thuê nhà trọ, ngoài sự cạnh tranh về giá thì cạnh tranh về thiết kế, chất lượng phòng, dịch vụ chăm sóc… cũng là những yếu tố NĐT cần đặc biệt lưu ý để đón nhận được lượng khách hàng tốt hơn. Theo chia sẻ của anh Lê Quốc Kiên, mô hình phòng trọ cao cấp (full nội thất) mà anh đang theo đuổi, thời gian lấp đầy khách rất nhanh, chỉ khoảng 30-45 ngày là lấp đầy căn nhà nhiều phòng.

“Trong đầu tư, mọi việc vẫn còn ở phía trước, dù tính toán đến đâu thì bất cứ mô hình kinh doanh nào cũng luôn có 15-20% “hên xui” cùng nhiều điều chưa thể tính tới. Nhưng, cơ hội từ hai bàn tay trắng là hoàn toàn có thể đối với một NĐT có tính được bài toán phù hợp”, anh Kiên chia sẻ.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.

HÃY SỢ HÃI KHI NGƯỜI KHÁC THAM LAM

Be afraid when others are greedy, câu nói nổi tiếng của Warren Buffett, là kim chỉ nam của rất nhà đầu tư. Khi có nhiều người đang đắm chìm trong việc làm giàu, mua cổ phiếu, BĐS vì thấy khả năng sinh lời dễ quá, bạn hãy nên lo lắng. Có thể đâu đó, thị trường chứng khoán sẽ bị giảm đột ngột, thị trường BĐS sẽ đóng băng trong một thời gian dài.

Warren Buffett luôn tuân thủ câu nói này, hành động theo lý trí chứ không theo cảm tính, và đã trở thành nhà đầu từ CK thành công nhất trong lịch sử, những câu nói, sách của ông luôn được các nhà đầu tư CK, những nhà kinh doanh khác nghiền ngẫm để rút ra bài học cho bản thân mình.

Thị trường BĐS từ đầu năm tới nay trong trạng thái sốt nóng, giá tăng 20-30%, thậm chí hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn: Thủ Đức, Nhà Bè, Phú Mỹ, Đà Nẵng, Phan Thiết, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hoài Đức, Đông Anh, Ba Vì đều có tình trạng sốt đất. Xảy ra tình trạng nhà nhà buôn đất, người người mua đất, nhiều người cho rằng cứ bỏ tiền mua BĐS là thắng, tìm mọi cách để mua, giá cả không cần đàm phán nhiều, vì cứ mua là lãi, mà cò kè bớt giá thì có người khác sẽ mua ngay, mất cơ hội.

Trong bối cảnh rất nhiều người THAM LAM như vậy, chúng ta có nên SỢ HÃI không? Câu trả lời là có, bạn hãy nên sợ hãi, hãy cẩn thận hết sức khi đầu tư theo đám đông. Sau một thời gian tăng trưởng nóng, BĐS sẽ có giai đoạn điều chỉnh, chững, thậm chí đóng băng trong một thời gian dài.

Trước hết, tại sao giá BĐS từ đầu năm tới giờ lại tăng trưởng liên tục:

 • Kinh tế phát triển. Sau năm đầu tiên vật lộn với COVID, kinh tế Việt Nam “chỉ” tăng trưởng 2.9% trong 2020, mức thấp nhất trong nhiều năm qua, tuy nhiên con số đó vẫn thật đáng khích lệ, một trong những mức tăng trưởng cao nhất của cả thế giới trong 2020. Dự kiến kinh tế sẽ phục hồi, đạt mức tăng trưởng 6.5-7% trong 2021 (tùy nguồn dự báo), nếu đạt được sẽ là một kỳ tích, trong khi phần lớn thế giới vẫn đang vật lộn với COVID.
 • Mặc dù COVID, xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng tốt. Xuất khẩu tang 22% trong Q1/2020 và nhập khẩu tang 26%, xuất siêu vẫn đạt mức 2 tỷ USD.
 • COVID được khống chế tốt, Việt Nam đã có kinh nghiệm trong việc phòng chống covid do đó người dân hoàn toàn tin tưởng chính phủ sẽ kiểm soát tốt vấn đề này trong tương lai.
 • Việc tiêm chủng vacxin diễn ra trên toàn thế giới, dẫn tới hy vọng covid sẽ được khống chế trên toàn cầu, kỳ vọng việc mở cửa biên giới trong 2022, là một cú hích nữa cho nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, hang không. BĐS nghỉ dưỡng đã bắt đầu ấm trở lại, đặc biệt ở Đà Nẵng & Phan Thiết.
 • Một nguyên nhân quan trọng không thể không nhắc tới là lãi suất ngân hàng giảm, mức thấp nhất trong nhiều năm liền, thấp hơn 1-2% so với cách đây 1 năm. Điều này có tác dụng kép: a. người tiêu dùng rút tiền ra khỏi ngân hàng đi đầu tư ở các kênh khác, trong đó có BĐS; b. Người mua nhà sẵn sàng vay tiền ngân hàng để đầu tư BĐS cho chi phí lãi thấp hơn trước.

Không có gì ngạc nhiên khi những yếu tố tích cực trên dẫn tới tăng trưởng giá BĐS, tuy nhiên tăng trưởng nóng, nhanh trong một thời gian ngắn là chuyện khác, dẫn tới nhiều hệ lụy không tốt:

 • Toàn dân (rất nhiều người) đổ xô vào mua BĐS, dẫn tới thiếu vốn, bỏ bê tới những ngành nghề kinh doanh khác tạo ra các giá trị lâu dài, bền vững,
 • Giá nhà, đất tăng làm cho người mua nhà thu nhập thấp/trung bình càng khó khăn hơn trong việc ở hữu căn nhà đầu tiên của mình,
 • Tiền mặt bị rút ra khỏi ngân hàng do lãi suất tiết kiệm thấp và mức lãi hấp dẫn do đầu tư BĐS, dẫn tới khả năng thiếu vốn cho các ngành kinh doanh khác.

Sau mỗi kỳ tăng trưởng nóng về BĐS luôn luôn có giai đoạn điều chỉnh, giảm giá, thậm chí đóng băng thị trường BĐS, trong quá khứ đã việc này đã xảy ra rất nhiều lần. Câu hỏi không phải là nó liệu CÓ XẢY RA KHÔNG (điều đó chắc chắn sẽ xảy ra), mà câu hỏi là KHI NÀO.

 • Sốt đất 2001-2002, giá đất tăng 50-100% trong giai đoạn này, thậm chí có những nơi tăng nhanh hơn, tiếp theo bởi giai đoạn đóng băng 2003-2006
 • Sốt đất 2007-2008 được tiếp nối bởi giai đoạn đóng băng 2009-2014 do khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 và lãi suất ngân hàng quá cao (tới 20%/năm trong 2010-2011) giá trị bđs bị giảm tới hơn 50% chỉ trong vòng vài tháng, không có thanh khoản, nhiều người không có tiền trả lãi ngân hàng đã bị phá sản do không thể thanh lý được các tài sản của mình mặc dù đã giảm giá tới hơn 50%.
 • Sốt đất Phú Quốc 2017-2018 do các thông tin về việc hình thành đặc khu, giá nhiều nơi tăng tới 10 lần trong thời gian ngắn, tiếp nối bởi đóng băng cho tới cuối 2020, khi có thông tin PQ được lên thành phố,
 • Sốt đất Cam Ranh 2007 do thông tin trở thành đặc khu, tiếp theo là giai đoạn đóng băng, giá bđs giảm 30% thậm chí hơn trong những năm tiếp theo…

Giá BĐS tăng trưởng mức 5-10% có thể gọi là tăng trưởng bền vững, còn nếu tăng 20-30% trong thời gian ngắn là không bền vững (unsustainable), có thể gọi là sốt ảo, đại đa số sẽ tiếp theo bởi giai đoạn điều chỉnh, đóng băng. Sốt đất hiện nay là sốt ảo khi khoảng cách giữa giá trị sử dụng và giá trị thị trường của BĐS ngày càng xa:

 • Đất nền, đất nghỉ dưỡng giá trị sử dụng rất thấp, gần như bằng 0 do các nhà đầu tư/đầu cơ mua xong rồi để đó, không làm gì,
 • Shophouse hiện nay lợi nhuận từ cho thuê chỉ bằng 2-3% giá trị BĐS, thấp hơn nhiều lãi suất ngân hàng 6-7%/năm
 • Giá cho thuê căn hộ chỉ đạt mức 3-5%, cá biệt có những khu đại đô thị mới hình thành do xa thành phố chỉ đạt 2-3%, thấp hơn nhiều lãi suất ngân hàng.

Giá trị sử dụng thấp vậy nhưng mọi người vẫn lao vào mua, giá vẫn tăng trưởng chóng mặt, do kỳ vọng giá BĐS sẽ tiếp tục tăng nữa, mua rồi để không đó vẫn có lời.

Do những hệ lụy tiêu cực của việc tăng giá BĐS chóng mặt như vậy, nhà nước sẽ ra tay hành động. Trong quá khứ nhà nước đã đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế tăng trưởng nóng BĐS:

 • Hạn chế không cho tách lô bán nền,
 • Hạn chế tín dụng cho vay trong BĐS,
 • Tăng lãi suất cho vay …

Chính phủ mới do thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu khả năng sẽ đưa ra một số biện pháp để hạn chế cơn sốt BĐS này, việc kiềm chế càng sớm càng tốt. Bong bóng BĐS càng to, khi nó vỡ càng để lại hậu quả nặng nề, do đó không ai, đặc biệt là một thủ tướng mới lên muốn bị tiếng xấu điều hành không tốt về kinh tế, tạo ra bất ổn lớn. Sốt đất ảo nếu không được tự điều tiết bởi thị trường thì sẽ được nhà nước điều chỉnh, việc này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn. Hệ lụy của nhà đất đóng băng:

 • Giá BĐS giảm đột ngột, có thể giảm tới 30-50% trong vòng 3-6 tháng, có nhiều người sẽ tiếc nuối là giá trước kia 20tr/m2 không bán, giờ 10tr không ai mua,
 • Thanh khoản không có, khi thị trường đi lên người mua tranh nhau, mua bằng mọi giá, khi thị trường đi xuống ai cũng lo lắng rằng giá sẽ còn giảm tiếp nữa, có rẻ cũng không dám mua,
 • Những ai dùng đòn bẩy tài chính sẽ bị thiệt hại nhiều nhất, không có khả năng trả lãi ngân hàng, bắt buộc phải thanh lý BĐS của mình mặc dù giá giảm nhiều khi tới 50-60% dẫn tới thua lỗ trầm trọng, thậm chí phá sản.

Nhiều người đang chìm đắm trong cơn say BĐS, đang THAM LAM tột cùng, cứ mua là thắng. Là người mua nhà, là nhà đầu tư, bạn hãy nên hết sức cẩn thận, phải biết SỢ HÃI. Ở đây chắc nhiều người biết tấm gương của bầu Phước Sang, một người nổi tiếng trong giới điện ảnh, có gia đình hạnh phúc (vợ đẹp con ngoan), tài sản nhiều vô kể, vậy mà chỉ vì THAM LAM, vay mượn, đầu tư tới 1000 tỷ vào BĐS trong giai đoạn 2007-2010, tới khi thị trường đóng băng, không chịu nổi lãi ngân hàng (tới 15-20% năm), mất thanh khoản đã dẫn tới phá sản, mất hết tất cả, gia đình ly tán, nhà cửa bị kê biên. Hiện giờ bầu Phước Sang phải diễn những vai nhỏ để sống qua ngày, vợ cũ diễn viên Kim Thư phải bán xôi để nuôi con.

Bạn liệu có giàu có bằng ông bầu Phước Sang trong quá khứ không, bạn có nổi tiếng, có vợ đẹp như Phước Sang không? Câu trả lời với đại đa số chúng ta là không. Từ đỉnh cao xuống tới vực thẳm chỉ vì là một khoảng cách rất ngắn. Do vậy bạn hãy hết sức cẩn thận trong giai đoạn này:

 • Hãy cân nhắc thật kỹ khi vay mượn để đầu tư BĐS, hãy dự tính trong trường hợp thị trường đóng băng thì việc trả lãi ngân hàng sẽ như thế nào,
 • Nếu BĐS của bạn có giá, có thể cân nhắc chốt lời, vì nếu thị trường đóng băng giá sẽ bị giảm mạnh,
 • Chỉ đầu tư vào BĐS một phần số vốn của mình, không tham lam bỏ hết tiền vào, đặc biệt là các BĐS có giá trị sử dụng thấp: đất nền, đất nghỉ dưỡng ở các tỉnh xa, vì khi thị trường đi xuống, chính các tài sản đó sẽ bị giảm giá nhiều nhất.

Theo Thái Hòa

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.