SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ XUẤT UBND THÀNH PHỐ GỘP NHIỀU THỦ TỤC GIẢI QUYẾT

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND thành phố cho phép giải quyết gộp nhiều thủ tục liên quan đến hợp thửa, tách thửa, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/công trình không phải nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất, để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

ccc

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2018, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, quy định cụ thể về thời gian giải quyết các thủ tục và thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan đến việc hợp thửa đất. Đối với hồ sơ hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của các quận, huyện. Việc giải quyết hồ sơ hợp thửa của tổ chức thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thành phố. Thời hạn giải quyết 15 ngày.

Thực tế cho thấy, phần lớn người dân có nhu cầu hợp thửa thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở. Theo quy trình, người dân phải mất 15 ngày để được quận/huyện cấp giấy chứng nhận, để được cập nhật tài sản gắn liền với đất người dân phải mất thêm 15 ngày chờ VPĐKĐĐ thành phố giải quyết. Như vậy, tổng thời gian giải quyết hồ sơ phải mất 30 ngày tại hai cơ quan khác nhau.

Trước tình hình đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị thành phố cho phép VPĐKĐĐ thành phố giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể, trường hợp người dân được cấp phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất mà có nhu cầu đăng ký thay đổi tài sản, thì VPĐKĐĐ thành phố thực hiện hai thủ tục ghép là hợp thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp người dân đề nghị tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, nếu có nhu cầu thay đổi tài sản thì VPĐKĐĐ thành phố sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trường hợp người dân được cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở trên nhiều thửa đất và có nhu cầu thay đổi tài sản, thì VPĐKĐĐ thành phố cũng sẽ thực hiện luôn 3 thủ tục ghép là hợp thửa đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép) và cấp chứng nhận sở hữu công trình nhà ở.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Tổng thời gian giải quyết hợp thửa (15 ngày) và chuyển quyền sử dụng đất (10 ngày) là 25 ngày và qua hai cơ quan khác nhau. Vì vậy, Sở đề xuất VPĐKĐĐ thành phố sẽ thực hiện hai thủ tục ghép là cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa đất, để rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày.

Được biết, kiến nghị trên được Sở Tài Nguyên và Môi trường đưa ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020, sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Nhadat24h.net- Theo báo xây dựng

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.