QUYẾT ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã ký Quyết định số 05 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 1-4 tới.

Theo đó, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Giá đất để tính bồi thường theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND TP quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan trình UBND TP quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể.

Đặc biệt, trong điều 11 của Quyết định này có quy định về việc bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Cụ thể, khi nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 3, điều 100 của Luật đất đai và điều 18 của Nghị định số 43/2014 mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại điều 101 và điều 102 của Luật đất đai, các điều 20,22,23,25,27 và 28 của Nghị định số 43 thì được bồi thường về đất.

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Ngoài ra, tại điều 19 của quyết định thì hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải toả, khi di chuyển đến nơi ở mới được bồi thường chi phí di chuyển là 10 triệu đồng/1 hộ gia đình. Tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh đang sử dụng đất hợp pháp khi nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt.

Ngoài ra, người bị thu hồi đất ở mà không còn chổ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chổ ở mới được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với trường hợp hộ có 6 nhân khẩu trở xuống hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/tháng.

Trường hợp trên 6 nhân khẩu thì hỗ trợ thêm cho mỗi nhân khẩu tăng thêm là 500.000 đồng/người/tháng. Khi hộ nhận đất TĐC thực tế được hỗ trợ tiếp 6 tháng tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà ở.

Cũng theo quyết định này, TP cũng sẽ bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể, đối với nhà, vật kiến trúc tự xây dựng được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà tại thời điểm xây dựng thì được bồi thường 100% theo giá quy định, trường hợp không được chấp thuận của cơ quan quản lý nhà thì bồi thường 80%.

Quyết định này cũng nêu rõ, người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi TĐC, giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà thuê tại nơi TĐC được nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Trường hợp đặc biệt, không có nhà TĐC để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới, mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và giá trị nhà đang thuê.

Quyết định về bồi thường, hỗ trợ TĐC này cũng hỗ trợ tiền cho người dân ổn định đời sống và ổn định sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ các đối tượng chính sách khi nhà nước thu hồi đất.

Nguồn: Đỗ Văn Hiển

 

Chia sẻ bài viết

Xem thêm các bài khác

Bí quyết đầu tư

NHỮNG KINH NGHIỆM QUAN TRỌNG NHẤT CẦN LƯU Ý KHI MUA NHÀ ĐẤT

Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao, nhiều trường hợp mất trắng. Mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn.